СТРОИТЕЛНА ФИРМА

"Роял Меджик"

„В основата на Нашето строителство стои Вашето доверие!”

За нас

Основни приоритети в работата на фирма „РОЯЛ МЕДЖИК” ЕООД-гр.Пловдив са: коректност, качество, изпълнение в срок, професионализъм!

„РОЯЛ МЕДЖИК”ЕООД – гр.Пловдив е Регистрирана в Камарата на строителите в България и развива своята дейност на територията на цялата страна, в областта на промишленото и гражданско строителство, изграждане на инфраструктурни обекти, ремонт и преустройство. Специализирана е в строителни, ремонтни и довършителни работи, консервации на фасади, хидроизолации, топлоизолации, ремонт на пътни настилки. При възлагане на задачи, фирмата се съобразява с финансовите възможности на Възложителите. Работим с качествени материали и изделия отговарящи на изискванията на БДС EN. При необходимост фирмата наема съответната механизация. На щат са назначени инженерно-технически кадри и строителни специалисти с доказан професионализъм.

Услуги

Фирмата предлага на своите клиенти широк спектър от услуги в областта на строителството и ремонтната дейност:
#

Услуга №1

Проектиране и изграждане на модулни пречиствателни станции

#

Услуга №2

Строежи от високото строителство

#

Услуга №3

Отделни видове строителни и монтажни работи

#

ПЪРВА ГРУПА:

1.4. Строежи от трета,четвърта и пета категория (съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС).

ПЕТА ГРУПА:

45.11. Събаряне и разчистване на сгради; земни работи
      45.21. Общо строителство на сгради и строителни съоръжения  
    45.22. Строителство на покриви и хидроизолации
      45.23. Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
      45.25. Други специализирани строителни дейности
      45.31. Строителство на електрически инсталации
      45.32. Изолационни строителни дейности
      45.33. Строителство на тръбопроводни инсталации 
     45.41. Полагане на мазилки
      45.42. Монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи 
     45.43. Полагане на подови настилки и стенни облицовки
      45.44. Боядисване и стъклопоставяне
      45.45. Други довършителни строителни дейности

Галерия

#
#
#
#
#
#
#
#

Сертификати

#
#
#
#

Свържете се с нас

 • Адрес:

  4000, Пловдив, България
  ул. "Св. Климент" №15

 • Телефонен номер:

  +888218056

 • Имейл адрес:

  royalmagic@mail.bg